NO UCH Khamse´s Boardwalk

 

Viktor

Viktor ny

H: UA   ED:0-0

Utst:NO UCh ett antal cert i Sverige

ett antal cacib   1:a pris jakprov  ukl
ett antal BIR flertalet BIS
allt igenom en fantastisk hund

aldrig glömd

vicke huv